millerbadrum.se använder cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Inköpslista 0

 

Garantier

KONSUMENTKÖPLAGEN
Svensk konsumentköplag gäller alltid enligt konsumentverkets riktlinjer. Kom ihåg att spara inköpskvittot i original då garanti gäller från det styrkta datumet då köpet gjordes.

FÖRLÄNGD GARANTI
Det är alltid upp till Miller att avgöra om en produkt omfattas av vår förlängda garanti utöver konsumentköplagen. Garantin gäller endast om montering skett fackmannamässigt och enligt anvisningar och regelverk som finns. Miller ersätter inte produkter som har utsatts för en olycka, vanvård, onormal användning, felaktigt montage eller då avvikelse från skötselanvisningar gjorts.

Är det ett konstaterat fabrikationsfel kan felaktiga delar komma att ersättas / alternativt ersätts hela produkten med en likvärdig produkt från gällande sortiment. Monteringskostnader som uppstår ersätts ej.

Badrumsinredning och badrumsmöbler
 
Vi lämnar 10 års garanti mot material- och tillverkningsfel på stommar, lådor, beslag, plåt och aluminium.
 
Badrumstillbehör
 
Vi lämnar 10 års garanti mot material- och tillverkningsfel på våra Badrumstillbehör såsom krokar och toalettpappershållare med undantag för speglar och glas som har 2 års garanti.

Övrigt
Vi lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel på blandare och belysning. Vi lämnar 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel på speglar, toalettsitsar, glas, porslin, stenbänkskivor och tvättfat.

Garantin omfattar ej
Garantin gäller inte normalt slitage, felaktig rengöring och/eller felaktig användning. Garantin gäller inte heller vid fel som uppstått på grund av yttre påverkan, såsom slag eller repor. Garantin gäller inte vid felaktig installation och täcker inte kostnader på annat än den levererade varan.

Komponenter, som slits vid daglig användning och som ibland kräver regelbundet underhåll, ses som förbrukningsmaterial och omfattas inte av garantin. Inte heller fel som uppstår pga. normalt produktslitage omfattas av garantin. Exempel på dessa komponenter är;

-        Vattenlås, bottenventiler och avlopp
-        Keramiska tätningar till blandare ”insatser”
-        El-komponenter, såsom transformatorer, LED-drivers och ljuskällor
-        Slitagedelar till toalettstolar såsom spolmekanismer, inloppsventiler, tryckknappar, tätningar, gångjärn och beslag till toalettsitsar

Om varans funktion framträder som bristfällig inom garantitiden åtar Miller sig, mot uppvisande av kvitto, att reparera varan eller ersätta med likvärdig produkt. Kund skall i så fall underrätta återförsäljaren där produkten är inhandlad - som i sin tur tar ärendet till Miller. (Gäller det produkter i nyinköpt bostad bör fel anmälas till den du köpt bostaden av hustillverkare, bostadsbolag eller liknande).

Millers garantiåtagande gäller endast själva produkten och ej följdskador som eventuellt kan uppkomma.

-       Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel
-       Rördragning och installation av vatten och el ska vara fackmannamässigt utförd och överensstämma med Boverkets byggregler
 
 
The Miller Way
En god morgon. Och en lika god kväll. Med tanke på hur mycket tid du spenderar i ett badrum är du värd något extra. Tilltalande tidlös design och äkta hantverk. Omsorg in i minsta detalj. Några kallar det livskvalitet.
Vi kallar det the Miller Way.
 
   
 
Miller Badrum AB
Industrigatan 3A
564 31 Bankeryd
 
Telefon: +46(0)36 33 11 220
Mail: info@millerbadrum.se

Vår Katalog

Vi ger dig badrummets bästa sidor!

Hitta återförsäljare

Här är snabbaste vägen till ditt nya badrum.